(8 678) 80122

info@kpg.lt

6-8 kl. mokinių tėvams individualios konsultacijos

6-8 kl. mokinių tėvams individualios konsultacijos

  • spalio 11, 2016

MOKYTOJŲ INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS 6-8 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVAMS 

2016 M. SPALIO 18  D. 

16.00 val.- 18.00 val.

Mokytojų konsultacijos mokinių tėvams vyks šiuose kabinetuose:

Mokytojo Vardas Pavardė

Dėstomas dalykas

Kabinetai

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

207 k.

Arlauskienė Giedrė

vokiečių k.

102 k.

Aniulis Andrius

matematika

306 k.

Armoškienė Rūta

anglų kalba

114 k.

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

108 k.

Baltūsienė Violeta

matematika

309 k.

Bernienė Loreta

matematika

107 k.

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

103 k.

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

101 k.

Čičiūnienė Reda

tikyba

208 k.

Gagytė Alina

geografija

205 k.

Gegytė Gražina

anglų kalba

Kalbų laboratorija

Jucytė Lina

biologija

404 k.

Kalniuvienė Irma

istorija

310 k.

Liaudanskaitė Liudmila

dailės

Mokytojų kambaryje

Lukoševičiūtė Ramida

anglų kalba

113 k.

Macienė Genovaitė

rusų kalba

Skaitykla

Mėžetienė Edita

informacinės technologijos

304 k.

Motijauskienė Jovita

dailė, technologijos

112 k.

Norvaišienė Regina

istorija

206 k.

Novikienė Rima

biologija

308 k.

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

204 k.

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

Mokytojų kambarys

Puškorienė Irena

matematika

 skaitykla

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

401 k.

Raudienė Audronė

istorija

307 k.

Razmienė Alma

prancūzų kalba

105 k.

Rimkutė Danutė

lietuvių kalba

312 k.

Rudavičienė Virginija

lietuvių kalba/etnokultūra

109 k.

Šiaudvytis Albinas

tikyba

216 k.

Šneideraitis Antanas

tikyba

316 k.

Švitrienė Vilma

chemija

403 k.

Uljanova Martyna

anglų kalba

311 k.

Valiūnienė Virginija

Kūno kultūra

104 k.

Tutinienė Janina

anglų kalba

Kalbų laboratorija

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

402 k.

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

405 k.