(8 678) 80122

info@kpg.lt

6-8 kl. mokinių tėvų susirinkimai

6-8 kl. mokinių tėvų susirinkimai

  • spalio 11, 2016

6-7-8 KLASIŲ KLASIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI

2016 M. SPALIO 18 D. 18.00 VAL.

 6-7-8 klasių tėvų susinikimai vyks šiuose kabinetuose:

Klasė

Aiklėtojo/os Vardas Pavardė

Kabinetas

6a

Antanas Šneideraitis

308 k.

6b

Virginija Valiūnienė

104 k.

6c

Dovilė Račkuvienė

401 k.

6d

Andrius Aniulis

306 k.

6e

Alma Razmienė

104 k.

7a

Reda Čičiūnienė

208 k.

7b

Albinas Šiaudvytis

309 k.

7c

Virginija Rudavičienė

109 k.

7d

Kristina Paulauskienė

205 k.

8a

Danutė Ančerytė

207 k.

8c

Irma Kalniuvienė

310 k.

8d

Jovita Motijauskienė

112 k.

8e

Regina Norvaišienė

206 k.