(8 678) 80122

info@kpg.lt

2016 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

2016 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

  • vasario 13, 2017

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2016 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė  4 289,99 Eur, iš jų 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – 4089,99 Eur.

Per 2016 m. paramos lėšų panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

2 721,36

2.

Gimnazijos įvaizdžio atributikai įsigyti (įsigyti aplankai ir bloknotai)

2269,48

3.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (bilietai į spektaklius pagal privalomus literatūros kūrinius)

282,00

4.

Katalikiškų mokyklų festivalio organizavimui

70,09

5.

Lurdo slėnio įžiebimo šventės organizavimui (fejerverkai)

200,00

6.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

36,75

 

Iš viso:

5579,68