(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo sąlygos

 

Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje prasideda naujų mokinių priėmimas 2018-2019 mokslo metams.

 

Priėmimas į pirmąsias klases

Pokalbiai su būsimais pirmokais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais)  vyks birželio 11, 12, 13 d. (adresas J. Pabrėžos g. 4).  Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. Priimtų būsimų pirmokų sąrašas planuojamas skelbti birželio 22 d. 15 val.

 

 

Priėmimas į penktąsias klases

Gimnazijos raštinėje reikia pateikti tėvų prašymą ir vaiko gimimo liudijimą. 

Būsimiems 5 kl. mokiniams patikrinamieji testai (lietuvių kalba, matematika) vyks birželio 4 d. 9 val. (adresas J. Pabrėžos g. 4). Mokiniai turi atsinešti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Pokalbiai su būsimais 5 kl. mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks birželio 5, 6, 7 dienomis. Priimtų būsimų penktų kl. mokinių sąrašas planuojamas skelbti birželio 8 d. 15 val.

 

Priėmimas į 6-8, I-IVG klases

Gimnazijos raštinėje reikia pateikti tėvų prašymą ir vaiko gimimo liudijimą. 

Pokalbiai su būsimais 6-8, I-IVG kl. mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vyks birželio 18 d. (adresas J. Pabrėžos g. 4). Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. Į pokalbį būsimi mokiniai turi atsinešti dalyko vertinimus, lankomumo, pagyrimų/pastabų duomenis (tinka Tamo dienyno ataskaitos). Priimtų mokinių sąrašas planuojamas skelbti birželio 22 d. 15 val.

 

Dėl svarbių priežasčių negalintys atvykti pokalbiui ar testui nurodytomis dienomis, kreipkitės tel. (8 445) 78 945, mob.  8 678 80 122  kito laiko suderinimui. 

 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00 val. – 12.45 val.), arba telefonu (8 445) 78945.

  

Informacija atnaujinta 2018-05-04

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44