(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo sąlygos 2021-2022 m.m. 

 Esamiems Gimnazijos mokiniams mokestis už mokslą nesikeičia.

Priimtiems nuo 2021-09-01:

į pirmas klases mokestis už mokslą per metus 360,00 eur.

į penktas klases mokestis už mokslą per metus 100,00 eur.

Į 6-8, I-IVG kl. mokestos už mokslą per metus 100,00 eur. 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO KLASES TVARKOS APRAŠAS 2020-01-04

 

PRANCIŠKONIŠKOJO UGDYMO SAMPRATA

 

Būsimų mokinių tėvelių (globėjųrūpintojųdėmesiui, 

 

Nuo sausio 15 d. Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija pradeda naujų mokinių priėmimą. 

Popierinio prašymo raštinėje pildyti nereikia. Mokinių registracija vyksta užpildant anketą internete. 

 

 

*** 

Į pirmas (pradinio ugdymoklases anketos pildymo laikas baigėsi.

SVARBU. Nuo 2021-09-01 priimtiems pirmokas metinis mokestis už mokslą 360,00 eur. (iki šiol priimtiems mokiniams mokestis už mokslą nesikeičia), 

nuo 2021-09-01 planuojama formuoti dvi pirmokų klases po 17 mokinių. 

 

 

Pokalbiai su būsimais pirmokais,  tėveliais (globėjais, rūpintojais) vyks  2021 m. balandžio 6-9 d.

Priėmimo pokalbiai gali vykti kontaktiniu/nuotoliniu būdu. 

Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. Priimtų būsimų pirmokų sąrašas planuojamas paskelbti 2021 m. balandžio 15 d. 15 val. 

 

 

*** 

Į penktasklases anketą galima pildyti nuo 2021 m. sausio 15 d. iki 2021 m. gegužės 17 d. 

 

Pildykite anketą:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-l0hvGYk3S3MS3yUhxs-9ox6G3ONpn-HAMeVnmUschtMFw/viewform

 

Būsimiems 5 kl. mokiniams patikrinamieji (lietuvių kl./matematikos) testai vyks2021 m. gegužės 18 d. 13 val.  

Pokalbiai su būsimais 5 kl. mokiniais ir  tėvais vyks 2021 m. gegužės 25, 26, 27 d.

 Pokalbio laiką suderinsime su jumis testo dieną. Priimtų mokinių sąrašas planuojamas paskelbti 2021 m. birželio 2 d. 15 val. 

 

 

  

 *** 

Į 6-8, I-IV gimnazines klases anketą galima pildyti nuo 2021 m. sausio 15 d. iki 2021 m. birželio 8 d. 

 

Pildykite anketą:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngiAKOSv95uy4Y9ETHiydlsa4hdGeBbbXSc2vb-QQ_-nwLQ/viewform

 

Pokalbiai su kandidatais ir  tėvais vyks202m. birželio 9, 10 d.

Su kiekvieno kandidato tėvais asmeniškai suderinsime pokalbio laiką. 

Pokalbyje kandidatas dalyvauja su bent vienu  tėvų, pateikia mokymosi rezultatus, pagyrimų/ pastabų ataskaitą, lankomumo ataskaitą  ankstesnės ugdymo įstaigos (gali būti atspausdinta elektroninio dienyno). 

Priimtų mokinių rašas planuojamas paskelbti 2021 m. birželio 14 d. 15 val. 

 

 

 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį iki 15.45 val. (pietų pertrauka – 12.00-12.45 val.), arba telefonu 8 678 80 122

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-15

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44