(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Mokestis už mokslą

  

Mokesčio už mokslą Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje mokėjimo tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – Gimnazija), mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką, terminus, taikomas lengvatas ir atsakomybę.

 

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE MOKĖJIMO TVARKA 

 

Pradinio ugdymo mokestis 240 eurų (per mokslo metus) 

5-8 kl. I-IVG kl. mokestis už mokslą 100.00 eurų (per mokslo metus)


Mokestį už mokslą galite pervesti į Gimnazijos sąskaitas:
AB SEB bankas                                                                                   
Atsisk. sąsk. Nr.LT587044060007878752

AB Šiaulių bankas
Atsisk. sąsk. Nr.LT817180600001700953

Mokėjimo pavedime\kvite prašome būtinai nurodyti mokinio vardą, pavardę ir kurioje klasėje mokosi.

 

Informacija atnaujinta 2020-10-12

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44