(8 678) 80122

info@kpg.lt

2017 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

  

2017 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 3 880,55 Eur (2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

Per 2017 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 796,99

2.

Informacijos apie Gimnaziją sklaidai (pagamintas laikraštis ESU)

188,03

3.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigytos priemonės, knygos)

205,86

4.

Mokinių apdovanojimui įsteigti prizai

159,26

5.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (bilietai į spektaklius pagal privalomus literatūros kūrinius)

126,00

6.

Projekto dalyvių į Komi respubliką organizavimas

484,64

7.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

37,59

 

Iš viso:

2998,37

 

 

Informacija atnaujinta 2018-01-02

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44