(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Mokestis už mokslą

  

Mokesčio už mokslą Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje mokėjimo tvarka nustato mokinių, kurie mokosi Viešojoje įstaigoje Pranciškonų gimnazijoje (toliau – Gimnazija), mokesčio už mokslą mokėjimo tvarką, terminus, taikomas lengvatas ir atsakomybę.

 

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE MOKĖJIMO TVARKA

 

 

Mokestis už mokslą:

pradinis ugdymas 240 eurų per metus,

5-8, I-IVG kl. 100 eurų per metus. Mokestį už mokslą galite pervesti į Gimnazijos sąskaitas:
AB SEB bankas                                                                                   
Atsisk. sąsk. Nr.LT587044060007878752

AB Šiaulių bankas
Atsisk. sąsk. Nr.LT817180600001700953

Mokėjimo pavedime\kvite prašome būtinai nurodyti mokinio vardą, pavardę ir kurioje klasėje mokosi.Informacija atnaujinta: 2019-08-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44