(8 445) 78 945

info@kpg.lt

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS GIMNAZIJOS PASTATE (J. PABRĖŽOS G. 4)

 

2017 m. vasario 1 d. - 2017 m. birželio 1 d.

 

Budėjimo vieta

Pirmadienis

4 pertrauka

Antradienis

4 pertrauka

Trečiadienis

4 pertrauka

Ketvirtadienis

4 pertrauka

Penktadienis

4 pertrauka

Koridorius prie valgyklos

Liudmila Liaudanskaitė

Ramida Lukoševičiūtė *

Genovaitė Macienė

Genovaitė Macienė*

Loreta Bernienė

Alma Razmienė

Aušra Lubienė

Justina Žukauskienė

Kristina Paulauskienė

Kristina Paulauskienė*

Valgykla

Ramida Lukoševičiūtė

Jovita Motijauskienė

Audronė Budrienė

Irena Puškorienė

Audronė Raudienė

Pagrindinis įėjimas

 

Vaidas Mackevičius

Rūta Armoškienė*

Vismantas Masiokas

Laima Šiaulienė

Egidijus Buožius

Justina Žukauskienė

Andrius Aniulis

Virginija Rudavičienė

Antanas Šneideraitis

Danutė Ančerytė

Pirmo aukšto koridorius, fojė

Rūta Armoškienė

Daiva Ataitė

Giedrė Arlauskienė

Aurelija Cegelnikienė

Rita Olšauskienė

Antro aukšto koridorius

Reda Čičiūnienė

Reda Čičiūnienė*

Regina Petrauskienė

Regina Petrasukienė*

Martyna Uljanova

Martyna Uljanova*

Stanislava Andrijauskienė

Stanislava Andrijauskienė*

Alina Gagytė

Veronika Šlionskytė

Trečio aukšto koridorius

Jūratė Menčinskienė

Jūratė

Menčinskienė *

Vilma Meilienė

Edita Mėžetienė

Irma Kalniuvienė

Irma Kalniuvienė*

Dovilė Račkuvienė

Irena Černeckienė*

Rima Novikienė

Lina Jucytė*

Ketvirtas aukštas

Arnoldas Slušnys

Kęstutis Kaulius

Vilma Švitrienė

Irena Černeckienė

Lina Jucytė

Budėjimo vadovai

Rūta Jankuvienė

Alvydas Virbalis

Vija Zujevaitė - Srėbalienė

Vaiva Krikščiūnaitė-Buitvynė

Dovilė Žilinskaitė

*Mokytojas budi paskirtoje budėjimo vietoje  ir per 4 pertrauką, nes budėjimo dieną turi laisvą pamoką.

 

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS ŠV. ANTANO RŪMUOSE (VILNIAUS G. 6)

Budėjimo vieta

Pirmadienis

4 pertrauka

Antradienis

4 pertrauka

Trečiadienis

4 pertrauka

Ketvirtadienis

4 pertrauka

Penktadienis

4 pertrauka

Pirmas aukštas

Vaidas Kuprelis

Rasa Žygaitienė

Regina Norvaišienė

Janina Tutinienė

Vilius Adomaitis

Rasa Žygaitienė

Irma Šedienė

Irma Šedienė*

Remigija Žiubrienė

Remigija Žiubrienė*

Antras aukštas

Violeta Baltūsienė

Janina Tutinienė

Vilma Domarkienė

Vilma Domarkienė*

Virginija Kavoliūnienė

Virginija Kavoliūnienė*

Laima Bružienė

Laima Bružienė*

Laima Gadeikytė

Laima Gadeikytė*

Trečias aukštas

Aurelija Bėrantaitė

Albinas Šiaudvytis

Inga Būgienė

Gražina Gegytė

Dalia Kybartienė

Budėjimo vadovas

Vija Zujevaitė - Srėbalienė

Rūta Jankuvienė

Dovilė Žilinskaitė

Br. Tomas Žymantas OFM

Vaiva Krikščiūnaitė- Buitvydė

 

  

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui

Dovilė Žilinskaitė

Informacija atnaujinta 2017-02-01

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44