(8 445) 78 945

info@kpg.lt

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS GIMNAZIJOS PASTATE (J. PABRĖŽOS G. 4)

 

 

2018 m. vasario 13 d. – 2018 m. birželio 8 d.

Budėjimo vieta

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

Koridorius prie valgyklos

Liudmila Liaudanskaitė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Laimutė Šiaulienė

(1, 2, 3, 5 pertrauka)

Reda Čičiūnienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Irma Kalniuvienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Ilona Padriezienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

 

Valgykla

Alina Gagytė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Irena Puškorienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Giedrė Arlauskienė

(3, 4, 5 pertrauka)

Aurelija Cegelnikienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Alma Razmienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

 

s. Julija Lukauskaitė

(4, 5 pertrauka)

 

Pagrindinis įėjimas

 

Vismantas Masiokas

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Kęstutis Kaulius

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Egidijus Buoždius

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Antanas Šneideraitis

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Andrius Aniulis

 

Pirmo aukšto koridorius

Rita Olšauskienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Jovita Motijauskienė

(1, 2, 3, 4 pertrauka)

Rūta Armoškienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Danutė Ančerytė

(1, 2, 3 pertrauka)

Veronika Šlionskytė

(1, 2, 3 pertrauka)

 

Martyna Uljanova

 4, 5 pertrauka)

 

Audronė Budrienė

(4, 5, 6 pertrauka)

Jolanta Petrauskienė

(5, 6 pertrauka)

Aušra Navickaitė

(4, 5, 6 pertrauka)

Daiva Ataitė

(4, 5, 6 pertrauka)

 

Antro aukšto koridorius

Kristina Paulauskienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Stanislava Andrijauskienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Regina Petrauskienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Justina Žukauskienė

(1, 2, 3pertrauka)

Genovaitė Macienė

(1, 2, 3 pertrauka)

 

Virginija Rudavičienė

(4, 5 pertrauka)

Kazimiera Tamošauskienė

(4, 5 pertrauka)

 

Trečio aukšto koridorius

Loreta Bernienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Danutė Rimkutė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Vilma Meilienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Rima Novikienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

 

Audronė Raudienė

(1, 2, 3 pertrauka)

 

Vaidas Mackevičius

(4 pertrauka)

 

br. Tomas Žymantas OFM

(4, 5 pertrauka)

Edita Miežetienė

(5, 6 pertrauka)

 

Ketvirtas aukštas

Dovilė Račkuvienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Irena Černeckienė

(1, 2, 3, 5 pertrauka)

Jūratė Menčinskienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Vilma Švitrienė

(1, 2, 3 pertrauka)

s. Julija Lukauskaitė

(1 pertrauka)

 

Rasa Zemdliauskaitė

(4 pertrauka)

Arnoldas Slušnys

(4, 5 pertrauka)

Lina Jucytė

(2, 3 4, 5 pertrauka)

 

Budėjimo vadovai

Rūta Jankuvienė

Alvydas Virbalis

Vija Zujevaitė - Srėbalienė

Vaiva Krikščiūnaitė-Buitvynė

Dovilė Žilinskaitė

 

 

 

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS ŠV. ANTANO RŪMUOSE (VILNIAUS G. 6)

Budėjimo vieta

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmas aukštas

Aldona Narkuvienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Vaidas Kuprelis

(1, 2, 3 pertrauka)

Laima Bružienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

s. Julija Lukauskaitė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Ada Bastienė

(2, 3, 4, 5 pertrauka)

Regina Norvaišienė

(4, 5 pertrauka)

Antras aukštas

Vilma Domarkienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Laima Gadeikytė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Irma Šedienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Violeta Baltūsienė

(1, 2, 3, 5 pertrauka)

Virgilija Kavoliūnienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Janina Tutinienė

(4 pertrauka)

Vilius Adomaitis

(4 pertrauka)

Trečias aukštas

Dalia Kybartienė

(2, 3, 4, 5 pertrauka)

Remigija Žiubrienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Gražina Gegytė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Reda Narmontienė

(1, 2, 3 pertrauka)

Inga Būgienė

(1, 2, 3, 4, 5 pertrauka)

Aurelija Bėrantaitė

(4, 5 pertrauka)

Budėjimo vadovas

Vija Zujevaitė - Srėbalienė

Rūta Jankuvienė

Dovilė Žilinskaitė

Br. Tomas Žymantas OFM

Vaiva Krikščiūnaitė- Buitvydė

 

MOKYTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS SPORTO SALĖJE

2018 m. vasario 13 d. - 2018 m. birželio 8 d.

 

Pertraukos

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmoji pertrauka

R. Žiubrys

R. Žiubrys

 

A.Urbonas

V. Valiūnienė

Antroji pertrauka

R. Žiubrys

R. Žiubrys

 

A.Urbonas

V. Valiūnienė,

Trečioji pertrauka

A.Urbonas

R. Žiubrys

V. Valiūnienė

 

 

V. Valiūnienė

 

V. Valiūnienė

Ketvirtoji pertrauka

A.Urbonas

R. Žiubrys

V. Valiūnienė

 

R. Dzimidas

A.Urbonas

Penktoji pertrauka

A.Urbonas

R. Žiubrys

V. Valiūnienė

R. Žiubrys

A.Urbonas

Šeštoji pertrauka

A.Urbonas

R. Žiubrys

A.Urbonas

R. Žiubrys

A. Urbonas

Septintoji pertrauka

 

 

A.Urbonas

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam (papildomajam) ugdymui

Dovilė Žilinskaitė

 
Informacija atnaujinta 2018-02-13

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44