(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Vertinimas

 

Mokiniai vertinami vadovaujantis Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos pranciškonų gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.V-266


Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (parsisiųsti)

 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44