(8 678) 80122

info@kpg.lt

Mokinio elgesio taisyklės (parsisiųsti)

Iš Mokinio elgesio taisyklių:

Visi Pranciškonų gimnazijos mokiniai turi lygias teises ir negali būti diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, pažiūrų, socialinės, šeimyninės, turtinės padėties, sveikatos būklės ar kitokių socialinių aplinkybių.

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-27

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44