(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 
Brandos egzaminai 2017 m.:
Kur bus laikomi brandos egzaminai:
Užsienio kalba (anglų) kalbėjimo dalis, balandžio 10 - 12 dienomis  - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Užsienio kalba (anglų) rašymo ir klausymo dalis, gegužės 20 d.  - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Geografija, birželio 3 d. - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis), birželio 5 d. - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis), birželio 5 d. - M. Daujoto pagrindinė mokykla
Fizika, birželio 7 d. -  Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Matematika, birželio 9 d. - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Istorija, birželio 12 d. - Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
Chemija, birželio 14 d. - M. Daujoto pagrindinė mokykla
Informacinės technologijos, birželio 16 d. - J. Pabrėžos universitetinė gimnazija
Biologija, birželio 19 d. - J. Pabrėžos universitetinė gimnazija 

  2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 Patvirtintos 2017 metų bendrojo priėmimo datos:

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 19 d. 17 val. Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 16 d. – liepos 7 d.

Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 24 d. iki 12 val., antrojo etapo – rugpjūčio 1 d. iki 17 val. Po pagrindinio priėmimo likus  laisvų studijų vietų rugpjūčio 10 – 16 d. 17 val. bus galimybė teikti papildomo priėmimo prašymą, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 21 d. iki 12 val.

Daugiau informacijos www.lamabpo.lt

 

Informacija atnaujinta 2017-03-08 

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44