(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Mokinių atostogos 2017-2019 m. m.

 

 Mokinių atostogos:

Atostogos

2017 – 2018 m. m.

2018 – 2019 m. m.

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 

2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

 

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

2019 m. vasario 18 d. – 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

 

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

IVG klasės mokiniui, laikant brandos egzaminą ar įskaitą pavasario atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IVG klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

 

 


Informacija atnaujinta 2017-08-31

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44