(8 445) 78 945

info@kpg.lt

Gimnazijoje vykdomos veiklos rūšys

 

  • vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20
  • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10

 

Išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtino pavyzdžio pažymėjimai

 

  • pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas
  • vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimas
  • pagrinidinio išsilavinimo pažymėjimas
  • pažymėjimas
  • brandos atestatas
  • brandos atestatas su pagyrimu
  • brandos atestato priedas

 

Informacija atnaujinta: 2016-09-20

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44