(8 445) 78 945

info@kpg.lt

2017 - 2018 mokslo metai

Metodinė taryba:

Kristina Paulauskienė – 5 - 8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Antanas Šneideraitis - dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas.

Violeta Baltūsienė - matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja.

Audronė Budrienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Gražina Gegytė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Vaidas Kuprelis - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas, metodinės tarybos pirmininkas.

Egidijus Buožius - menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas.

Rita Olšauskienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Kęstutis Kaulius - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas, biologijos mokytojas metodininkas.

Danutė Rimkutė – IG – IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Arūnas Urbonas - kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros vyr. mokytojas.

 

 

2017 – 2018 mokslo metų Gimnazijos mokinių savivaldos valdybos narių sudėtis:

Orinta Šlušnytė IIGd klasė;

Sigita Razmutė IVGb klasė;

Valdas Razma IIGa klasė;

 Vilius Juodys IIGa klasė;

Greta Jonutytė IIGa klasė;

Augustė Mikutaitė IGb klasė;

Dominyka Bričkutė IGc klasė;

Domantas Barkauskas IGc klasė;

Evelina Lukaitė IGe klasė;

ErikaTolpeginaitė IGd klasė;

Irma Karnauskaitė IIIGe klasė.

  

 

Informacija atnaujinta: 2017-11-16

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44