(8 445) 78 945

info@kpg.lt

2016 - 2017 mokslo metai

Metodinė taryba:

Kristina Paulauskienė – 5 - 8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Antanas Šneideraitis - dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas.

Stanislava Andrijauskienė - matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė.

Audronė Budrienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Gražina Gegytė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Vaidas Kuprelis - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas, metodinės tarybos pirmininkas.

Egidijus Buožius - menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas.

Rita Olšauskienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Kęstutis Kaulius - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas, biologijos mokytojas metodininkas.

Danutė Rimkutė – IG – IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Rolandas Žiubrys - kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

 

 

  2016 – 2017 m.m. Mokinių parlamento nariai:


Gimnazijos mokinių prezidentas Juozapas Kaminskas
Gimnazijos mokinių viceprezidentė Roberta Rekašiūtė

Mokinių parlamento nariai:

Bernadeta Kaminskaitė 

Povilas Tamošauskas

Irma Vilutytė

Laura Pikturnaitė

Kostas Mačius

Greta Litvinaitė

Rokas Šlionskis

Gabija Misytė

Eglė Šeirytė

Kotryna Vaineikytė

Matas Stripeika

Dovydas Šulskis

Evaldas Drąsutis

Gintarė Lasytė

Renatas Rimkus 

Akvilė Būgaitė

Dominykas Lubys

Edita Pociutė

Eglė Valužytė

Edgaras Valužis

Gvidas Juozaitis

Haroldas Kalnius

Karolis Gricius

Erikas Miltinis

Aldas Paulauskas

Gabrielė Staškauskaitė

Kamilė Klapatauskaitė

Agnė Rancaitė

Viltė Joknytė

Vilius Juodys

Lauryna Jovaišaitė

Simona Endružyė

Greta Jonutytė

Agnė Dubinskaitė

Kristina Butkutė

  

Informaciją paruošė

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam

(papildomajam) ugdymui   Dovilė Žilinskaitė

 

Informacija atnaujinta: 2017-02-28

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44