(8 445) 78 945

info@kpg.lt

2017 - 2018 mokslo metai

Metodinė taryba:

Kristina Paulauskienė – 5 - 8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Antanas Šneideraitis - dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas.

Violeta Baltūsienė - matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja.

Audronė Budrienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Gražina Gegytė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Vaidas Kuprelis - socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas, metodinės tarybos pirmininkas.

Egidijus Buožius - menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų mokytojas.

Rita Olšauskienė - lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Kęstutis Kaulius - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkas, biologijos mokytojas metodininkas.

Danutė Rimkutė – IG – IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Arūnas Urbonas - kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno kultūros vyr. mokytojas.

 

 

2017-2018 m.m. Gimnazijos mokinių savivaldą (KPGms) sudaro 138 nariai.

KPGms Valdybos nariai:

 1. Gimnazijos prezidentas Vilius Juodys, IIGa klasė
 2. Gimnazijos viceprezidentė ir socialinių tinklų vadovė Dominyka Bričkutė, IGc klasė
 3. Mokymų ir socialinių reikalų vadovė Augustė Mikutaitė, IGb klasė
 4. Komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Razma, IIGa klasė
 5. Renginių vadovė Irma Karnauskaitė, IIIGe klasė
 6. Sielovados renginių vadovė Orinta Šlušnytė, IIGd klasė
 7. 5-6 klasių komitetų vadovė Greta Jonutytė, IIGa klasė
 8. 7-8 klasių komitetų vadovė Evelina Lukaitė, IGe klasė
 9. IG-IIG klasių komitetų vadovė Erika Tolpeginaitė, IGd klasė
 10. Savanorių vadovas Domantas Barkauskas, IGc klasė
 11. Valdybos sekretorė Sigita Razmutė, IVGb klasė

 

Informacija atnaujinta: 2018-02-28

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44