(8 445) 78 945

info@kpg.lt

2018 - 2019 mokslo metai

Metodinė taryba

Pirmininkas Antanas Šneideraitis –  dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos mokytojas;

Nariai: 

Jolanta Petrauskienė – 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

matematikos mokytoja metodininkė;

Violeta Baltūsienė – matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja;

Justina Žukauskienė – lietuvių kalbos ir etninės kultūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja;

Gražina Gegytė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Vaidas Kuprelis – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas, istorijos mokytojas metodininkas;

Aušra Navickaitė – menų metodinės grupės pirmininkė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Rasa Zemdliauskaitė – gamtos mokslų metodinės grupės narė, fizikos vyresnioji

mokytoja;

Lina Jucytė – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos vyresnioji

mokytoja;

Stanislava Andrijauskienė – IG-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

matematikos mokytoja metodininkė;

Arūnas Urbonas –  kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas, kūno

kultūros vyresnysis mokytojas.

 

 

2017-2018 m.m. Gimnazijos mokinių savivaldą (KPGms) sudaro 138 nariai.

KPGms Valdybos nariai:

 1. Gimnazijos prezidentas Vilius Juodys, IIGa klasė
 2. Gimnazijos viceprezidentė ir socialinių tinklų vadovė Dominyka Bričkutė, IGc klasė
 3. Mokymų ir socialinių reikalų vadovė Augustė Mikutaitė, IGb klasė
 4. Komunikacijos ir rinkodaros vadovas Valdas Razma, IIGa klasė
 5. Renginių vadovė Irma Karnauskaitė, IIIGe klasė
 6. Sielovados renginių vadovė Orinta Šlušnytė, IIGd klasė
 7. 5-6 klasių komitetų vadovė Greta Jonutytė, IIGa klasė
 8. 7-8 klasių komitetų vadovė Evelina Lukaitė, IGe klasė
 9. IG-IIG klasių komitetų vadovė Erika Tolpeginaitė, IGd klasė
 10. Savanorių vadovas Domantas Barkauskas, IGc klasė
 11. Valdybos sekretorė Sigita Razmutė, IVGb klasė

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44