(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

2020 - 2021 mokslo metai

 

Metodinių grupių pirmininkai:

Antanas Šneideraitis, dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas, tikybos vyresnysis  mokytojas;

Raimonda Gumbaragienė, lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Vilma Domarkienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Andrius Aniulis,  matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkas, matematikos vyresnysis mokytojas;

Audronė Raudienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, istorijos mokytoja metodininkė;

Lina Jucytė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos mokytoja metodininkė;

Vismantas Masiokas, menų metodinės grupės pirmininkas, technologijų vyresnysis mokytojas;

Lina Drąsutytė Meškauskienė, fizinio ugdymo metodininkės grupės pirmininkė, fizinio ugdymo mokytoja;

Sotera Martusevičienė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Birutė Šidlauskaitė - 5-8 klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja;

Stanislava Verseckienė - IG-IVG klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė.

 

 2020 – 2021 m. m. gimnazijos mokinių valdyba.
Informacija ruošiama

Informacija atnaujinta: 2020-09-08

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44