(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), draugai, alumnai,

 

Prašau Jūsų 2021 m. skirti 1,2% paramą nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai. Prašymą (skirti 1,2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

Gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas): 300824576

Paramos gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Paramos gavėjo sąskaitos Nr.: LT427044060007878749

Paramos gavėjo adresas: J. Pabrėžos 4, Kretinga, LT-97129

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą! Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius.

 

Gimnazijos direktorius                                                         Alvydas Virbalis OFM

 

 

 

2020 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

2020 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 6 503,97 Eur, iš jų:

  1. Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos parama – 2 501,24 Eur;
  2. 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama – 4 002,73 Eur.

 

Per 2020 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 040,57

2.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (autobuso nuomos ir patalpų nuomos išlaidos mokinių, darbuotojų religiniam ugdymui ir rekolekcijoms)

104,91

3.

Įgyvendinta mokinių katalikiško lytiškumo ugdymo programa

2 080,00

4.

Apmokėtos mokinių kelionės išlaidos vykstant į konkursus, dalyvavimą olimpiadose

110,00

5.

Apsaugos priemonių nuo COVID-19 ligos prekės (įsigytos veido kaukės ir kt.)

639,46

6.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigyta spaudinių, prenumeratos)

213,96

 

Iš viso:

4 188,90

 

 

 

 

2019 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2019 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 11 254,74 Eur, iš jų:

  1. Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos parama – 3 526,30 Eur;
  2. 2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama – 4 764,44 Eur;
  3. Anoniminė parama – 2 064,00 Eur;
  4. UAB „Efektyvūs procesai“ – 600,00 Eur ir UAB „Fortum Klaipėda“ – 300,00 Eur skirta parama mokytojo ir mokinio kelionei į robotų varžybas Japonijoje.

Per 2019 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1463,55

2.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (autobuso nuomos ir patalpų nuomos išlaidos mokinių, darbuotojų religiniam ugdymui ir rekolekcijoms)

6306,72

3.

Mokinių apgyvendinimo išlaidos 5-6 klasių mokinių rekolekcijose

2064,00

4.

Mokytojo ir mokinio kelionės išlaidos vykstant į robotų varžybas Japonijoje

1071,69

5.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigytos priemonės ir mokytojo licencija EDUKA klasei)

855,37

6.

Suteikta parama mokinių stovyklos organizavimui

1500,00

 

Iš viso:

13261,33

 

2018 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2018 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 4707,51 Eur (2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) – 3597,51 Eur ir UAB „Terekas“ skirta parama mokytojo ir mokinio kelionei į robotų varžybas Japonijoje – 1110,00 Eur).

Per 2018 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1430,49

2.

Informacijos apie Gimnaziją sklaidai (knygos „Laiko vitražai“ maketavimas)

800,00

3.

Mokytojo ir mokinio kelionės išlaidos vykstant į robotų varžybas Japonijoje

1138,20

4.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

1,15

 

Iš viso:

3369,84

 

2017 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2017 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 3 880,55 Eur (2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

Per 2017 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 796,99

2.

Informacijos apie Gimnaziją sklaidai (pagamintas laikraštis ESU)

188,03

3.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigytos priemonės, knygos)

205,86

4.

Mokinių apdovanojimui įsteigti prizai

159,26

5.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (bilietai į spektaklius pagal privalomus literatūros kūrinius)

126,00

6.

Projekto dalyvių į Komi respubliką organizavimas

484,64

7.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

37,59

 

Iš viso:

2998,37

 

 Informacija atnaujinta 2021-02-25

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44