(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

MIELI TĖVELIAI,

dėkoju Jums, kad metai iš metų palaikote brolių pranciškonų misiją Pranciškonų gimnazijoje, skirdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

Šios lėšos yra naudojamos Gimnazijos bendruomenės reikmėms tenkinti: mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui, informacijos apie Gimnaziją sklaidai, Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui, ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje.  

Prašau Jūsų remti Pranciškonų gimnaziją pagal labdaros ir paramos įstatymą pervesdami Gimnazijai iki 2% pajamų mokesčio sumos.

Informaciją dėl 2 % pervedimo rasite puslapyje: http://deklaravimas.vmi.lt.

 Telaimina Viešpats Jus ir Jūsų artimuosius už Jūsų gerumą.

 

Direktorius

Alvydas Virbalis OFM

 

Gimnazijos rekvizitai: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Adresas: J. Pabrėžos 4, LT-97129

Įmonės kodas: 300824576

Sąskaitos Nr: LT427044060007878749

AB SEB bankas, banko kodas 70440

 

 

2017 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2017 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 3 880,55 Eur (2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

Per 2017 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 796,99

2.

Informacijos apie Gimnaziją sklaidai (pagamintas laikraštis ESU)

188,03

3.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigytos priemonės, knygos)

205,86

4.

Mokinių apdovanojimui įsteigti prizai

159,26

5.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (bilietai į spektaklius pagal privalomus literatūros kūrinius)

126,00

6.

Projekto dalyvių į Komi respubliką organizavimas

484,64

7.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

37,59

 

Iš viso:

2998,37

 

 Informacija atnaujinta 2018-01-18

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44