(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

   

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), draugai, alumnai,

 

Prašau Jūsų 2021 m. skirti 1,2% paramą nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai. Prašymą (skirti 1,2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

Gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas): 300824576

Paramos gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija

Paramos gavėjo sąskaitos Nr.: LT427044060007878749

Paramos gavėjo adresas: J. Pabrėžos 4, Kretinga, LT-97129

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą! Dievas telaimina Jus ir Jūsų artimuosius.

 

Gimnazijos direktorius                                                         Alvydas Virbalis OFM

 

 

 

2020 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

 

2020 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 6 503,97 Eur, iš jų:

  1. Lietuvos Katalikų Religinės Šalpos parama – 2 501,24 Eur;
  2. 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM) parama – 4 002,73 Eur.

 

Per 2020 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 040,57

2.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (autobuso nuomos ir patalpų nuomos išlaidos mokinių, darbuotojų religiniam ugdymui ir rekolekcijoms)

104,91

3.

Įgyvendinta mokinių katalikiško lytiškumo ugdymo programa

2 080,00

4.

Apmokėtos mokinių kelionės išlaidos vykstant į konkursus, dalyvavimą olimpiadose

110,00

5.

Apsaugos priemonių nuo COVID-19 ligos prekės (įsigytos veido kaukės ir kt.)

639,46

6.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigyta spaudinių, prenumeratos)

213,96

 

Iš viso:

4 188,90

 

 

 

 

 

 Informacija atnaujinta 2021-02-25

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44