(8 678) 80122

info@kpg.lt

 

Gerbiami darbuotojai, tėveliai (globėjai), draugai, 

 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikiate Viešajai įstaigai Pranciškonų gimnazijai, pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos, kurią galima skirti paramai pagal LR labdaros ir paramos įstatymą. 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti gimnazijai,  yra labai svarbi,   turtinant ugdymo procesą mokymo priemonėmis, puoselėjant tradicijas, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad prašymą (skirti 2 proc. paramai nuo savo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (FR0512)) gyventojai gali pateikti tik individualiai.

VMI rekomenduoja deklaracijas ir prašymus teikti elektroniniu būdu, naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistemos paslaugomis adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

 Norėdami mums skirti 2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais: 

  • Pirmasis būdas:elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).
  • Antrasis būdas:galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti specialų formos FR0512 prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI). 

 

Rekvizitai 2 proc. paramai: 

  • Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (kodas) :  300824576
  • Paramos gavėjo pavadinimas: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija
  • Paramos gavėjo sąskaitos Nr.: LT427044060007878749
  • Paramos gavėjo adresas: J. Pabrėžos 4, LT-97129

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

 

Gimnazijos direktorius

 Alvydas Virbalis OFM

  

 

2017 METŲ PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pasinaudojusiems teise paremti mūsų gimnaziją 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir/ar paraginusiems tai padaryti savo gimines, artimuosius, draugus. Bendromis Jūsų ir mūsų pastangomis ugdymo (si) procesas kasmet tampa patrauklesnis, nuolat gerėja mokinių ugdymo (si)  ir laisvalaikio praleidimo sąlygos.

2017 m. gimnazijos paramos sąskaita pasipildė 3 880,55 Eur (2 % gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

Per 2017 m. paramos lėšos panaudotos, įskaitant nepanaudotą ankstesniųjų metų likutį:

 

Eil. Nr.

Panaudojimo paskirtis

Panaudota suma,

Eur

1.

Mokytojų pamokų užduočių pasiruošimui (padalomosios medžiagos kopijavimas)

1 796,99

2.

Informacijos apie Gimnaziją sklaidai (pagamintas laikraštis ESU)

188,03

3.

Gimnazijos ugdymo sąlygų gerinimui (įsigytos priemonės, knygos)

205,86

4.

Mokinių apdovanojimui įsteigti prizai

159,26

5.

Ugdymo proceso organizavimui netradicinėje aplinkoje (bilietai į spektaklius pagal privalomus literatūros kūrinius)

126,00

6.

Projekto dalyvių į Komi respubliką organizavimas

484,64

7.

Kitų išlaidų ir banko mokesčių apmokėjimui

37,59

 

Iš viso:

2998,37

 

 Informacija atnaujinta 2019-03-22

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44