(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1

Adomaitis Vilius

geografija

mokytojas metodininkas

2

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

mokytoja

3

Andrijauskienė Stanislava

matematika

mokytoja metodininkė

4

Aniulis Andrius

matematika

vyresnysis mokytojas

5

Arlauskienė Giedrė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

6

Armoškienė Rūta

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

7

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

8

Baltūsienė Violeta

matematika

mokytoja

9

Bastienė Ada

technologijos

vyresnioji mokytoja

10

Bernienė Loreta

matematika

mokytoja metodininkė

11

Bėrantaitė Aurelija

chemija

mokytoja

12

s. Borsato Giovannina FMSC

tikyba

mokytoja metodininkė

13

Bružienė Laima

matematika

mokytoja metodininkė

14

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

15

Būgienė Inga

ekonomika, matematika

mokytoja metodininkė

16

Buožius Egidijus

technologijos

mokytojas

17

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

mokytoja metodininkė

18

Čičiūnienė Reda

tikyba

vyresnioji mokytoja

19

Černeckienė Irena

fizika

mokytoja metodininkė

20

Domarkienė Vilma

anglų kalba

mokytoja metodininkė

21

Dzimidas Ramūnas

geografija, kūno kultūra

mokytojas metodininkas

22

Gadeikytė Laima

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

23

Gagytė Alina

geografija

mokytoja

24

Gegytė Gražina

anglų k. mokytoja

mokytoja metodininkė

25

Genčiuvienė Eglė

spec. pedagogė

vyr.spec.pedagogė

26

Jankuvienė Rūta

vokiečių kalba

mokytoja ekspertė

27

Jonaitienė Sigita

istorija

mokytoja metodininkė

28

Jucytė Lina

biologija

vyresnioji mokytoja

29

Kalniuvienė Irma

istorija

vyresnioji mokytoja

30

Kaulius Kęstutis

biologija

mokytojas metodininkas

31

Kavoliūnienė Virgilija

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

32

Kybartienė Dalia

matematika

mokytoja metodininkė

33

Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva

žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

34

Kuprelis Vaidas

istorija

mokytojas metodininkas

35

Liaudanskaitė Liudmila

dailės

mokytoja metodininkė

36

Macienė Genovaitė

rusų kalba

vyresnioji mokytoja

37

Mackevičius Vaidas

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

38

Mačėnas Alfonsas

šokis

mokytojas

39

Masiokas Vismantas

technologijos

mokytojas

40

Meilienė Vilma

matematika

mokytoja metodininkė

41

Menčinskienė Jūratė

fizika

mokytoja metodininkė

42

Meškauskienė Lina

kūno kultūra

mokytoja

43

Miežetienė Edita

informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

44

Mizgirienė Aušra

tikyba

mokytoja

45

Motijauskienė Jovita

dailė, technologijos

mokytoja

46

Narkuvienė Aldona

technologijos

mokytoja metodininkė

47

Navickaitė Aušra

muzika

vyresnioji mokytoja

48

Norvaišienė Regina

istorija

mokytoja metodininkė

49

Novikienė Rima

biologija

vyresnioji mokytoja

50

Olšauskienė Rita

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

51

Padriezienė Ilona

anglų kalba

mokytoja

52

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

53

Petrauskienė Jolanta

matematika

mokytoja metodininkė

54

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

55

Puškorienė Irena

matematika

vyresnioji mokytoja

56

Raudienė Audronė

istorija

mokytoja metodininkė

57

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

mokytoja

58

Razmienė Alma

prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

59

Rimkutė Danutė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

60

Rudavičienė Virginija

lietuvių kalba/etnokultūra

mokytoja metodininkė/ekspertė

61

Slušnys Arnoldas

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

62

Šedienė Irma

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

63

Šiaudvytis Albinas

tikyba

mokytojas

64

Šiaulienė Laimutė

muzika

vyresnioji mokytoja

65

Šlionskytė Veronika

muzika

mokytoja

66

Šneideraitis Antanas

tikyba

mokytojas

67

Švitrienė Vilma

chemija

mokytoja metodininkė

68

Tamošauskienė Kazimiera

anglų kalba

mokytoja metodininkė

69

Tutinienė Janina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

70

Uljanova Martyna

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

71

Urbonas Arūnas

kūno kultūra

vyresnysis mokytojas

72

Valiūnienė Virginija

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

73

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

vyresnioji mokytoja

74

Žilinskaitė Dovilė

Technologijos, dailė

vyresnioji mokytoja

75

Žiubrienė Remigija

anglų kalba

mokytoja metodininkė

76

Žiubrys Rolandas

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

77

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

78

Žukauskienė Justina

lietuvių kalba

mokytoja

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-05

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44