(8 445) 78 945

info@kpg.lt

 

Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.                                      

Adomaitis Vilius

geografija

mokytojas metodininkas

2.                                      

s. Ančerytė Danutė FMSC

tikyba

mokytoja

3.                                      

Verseckienė Stanislava

matematika

mokytoja metodininkė

4.                                      

Aniulis Andrius

matematika

vyresnysis mokytojas

5.                                      

Arlauskienė Giedrė

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

6.                                      

Armoškienė Rūta

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

7.                                      

Ataitė Daiva

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

8.                                      

Baltūsienė Violeta

matematika

mokytoja

9.                                      

Bastienė Ada

technologijos

vyresnioji mokytoja

10.                                  

Bernienė Loreta

matematika

mokytoja metodininkė

11.                                  

Bėrantaitė Aurelija

chemija

mokytoja

12.                                  

s. Borsato Giovannina FMSC

tikyba

mokytoja metodininkė

13.                                  

Bružienė Laima

matematika

mokytoja metodininkė

14.                                  

Budrienė Audronė

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

15.                                  

Būgienė Inga

ekonomika, matematika

mokytoja metodininkė

16.                                  

Buožius Egidijus

technologijos

mokytojas

17.                                  

Cegelnikienė Aurelija

rusų kalba

mokytoja metodininkė

18.                                  

Čičiūnienė Reda

tikyba

vyresnioji mokytoja

19.                                  

Černeckienė Irena

fizika

mokytoja metodininkė

20.                                  

Dočkuvienė Rita

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

21.                                  

Domarkienė Vilma

anglų kalba

mokytoja metodininkė

22.                                  

Gadeikytė Laima

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

23.                                  

Gagytė Alina

geografija

mokytoja

24.                                  

Gegytė Gražina

anglų k. mokytoja

mokytoja metodininkė

25.                                  

Genčiuvienė Eglė

spec. pedagogė

vyr.spec.pedagogė

26.                                  

Jankuvienė Rūta

vokiečių kalba

mokytoja ekspertė

27.                                  

Jucytė Lina

biologija

mokytoja metodininkė

28.                                  

Kalniuvienė Irma

istorija

vyresnioji mokytoja

29.                                  

Kaulius Kęstutis

biologija

mokytojas metodininkas

30.                                  

Kavoliūnienė Virgilija

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

31.                                  

Kybartienė Dalia

matematika

mokytoja metodininkė

32.                                  

Krikščiūnaitė-Buitvydė Vaiva

žmogaus sauga

vyresnioji mokytoja

33.                                  

Kuprelis Vaidas

istorija

mokytojas metodininkas

34.                                  

Liaudanskaitė Liudmila

dailės

mokytoja metodininkė

35.                                  

Macienė Genovaitė

rusų kalba,

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė,

vyresnioji mokytoja,

36.                                  

Mackevičius Vaidas

informacinės technologijos

vyresnysis mokytojas

37.                                  

Martusevičienė Sotera

pradinis ugdymas

mokytoja metodininkė

38.                                  

Mačėnas Alfonsas

šokis

mokytojas

39.                                  

Masiokas Vismantas

technologijos

vyresnysis mokytojas

40.                                  

Meilienė Vilma

matematika

mokytoja metodininkė

41.                                  

Menčinskienė Jūratė

fizika

mokytoja metodininkė

42.                                  

Meškauskienė Lina

kūno kultūra

mokytoja

43.                                  

Miežetienė Edita

informacinės technologijos

mokytoja metodininkė

44.                                  

Mizgirienė Aušra

tikyba

mokytoja

45.                                  

Motijauskienė Jovita

dailė, technologijos

mokytoja

46.                                  

Narkuvienė Aldona

technologijos

mokytoja metodininkė

47.                                  

Navickaitė Aušra

muzika

vyresnioji mokytoja

48.                                  

Norvaišienė Regina

istorija

mokytoja metodininkė

49.                                  

Novikienė Rima

biologija

vyresnioji mokytoja

50.                                  

Padriezienė Ilona

anglų kalba

mokytoja

51.                                  

Paulauskienė Kristina

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

52.                                  

Petrauskienė Jolanta

matematika

mokytoja metodininkė

53.                                  

Petrauskienė Neda

anglų kalba

mokytoja

54.                                  

Petrauskienė Regina

vokiečių kalba

mokytoja metodininkė

55.                                  

Puškorienė Irena

matematika

vyresnioji mokytoja

56.                                  

Raudienė Audronė

istorija

mokytoja metodininkė

57.                                  

Račkuvienė Dovilė

anglų kalba

mokytoja

58.                                  

Razmienė Alma

prancūzų kalba

mokytoja metodininkė

59.                                  

Rimkutė Danutė

lietuvių kalba

mokytoja metodininkė

60.                                  

Rudavičienė Virginija

lietuvių kalba/etnokultūra

mokytoja metodininkė/ekspertė

61.                                  

Slušnys Arnoldas

informacinės technologijos

mokytojas metodininkas

62.                                  

Šedienė Irma

lietuvių kalba

mokytoja ekspertė

63.                                  

Šiaulienė Laimutė

muzika

vyresnioji mokytoja

64.                                  

Šidlauskaitė Birutė

lietuvių kalba, teatras

mokytoja

65.                                  

Šlionskytė Veronika

muzika

mokytoja

66.                                  

Šneideraitis Antanas

tikyba

mokytojas

67.                                  

Švitrienė Vilma

chemija

mokytoja metodininkė

68.                                  

Tutinienė Janina

anglų kalba

mokytoja metodininkė

69.                                  

Uljanova Martyna

anglų kalba

vyresnioji mokytoja

70.                                  

Urbonas Arūnas

kūno kultūra

vyresnysis mokytojas

71.                                  

Vaišvilas Nerijus

geografija

mokytojas metodininkas

72.                                  

Valiūnienė Virginija

kūno kultūra

mokytoja metodininkė

73.                                  

Zemdliauskaitė Rasa

fizika

vyresnioji mokytoja

74.                                  

Žilinskaitė Dovilė

technologijos, dailė

vyresnioji mokytoja

75.                                  

Žiubrienė Remigija

anglų kalba

mokytoja metodininkė

76.                                  

Žiubrys Rolandas

kūno kultūra

mokytojas metodininkas

77.                                  

Žygaitienė Rasa

lietuvių kalba

vyresnioji mokytoja

78.                                  

Žukauskienė Justina

lietuvių kalba

mokytoja

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44