(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Minint 700–ąsias šv. Antano mirties metines, Kretingos pranciškonai nusprendė pastatyti gimnaziją, galinčią išugdyti religinio atgimimo žadintojus, dorus ir sąžiningus Lietuvos piliečius.

1932 metais, gegužės 26 dieną, tėvui A. Dirvelei OFM pašventinus kertinį mokyklos akmenį, buvo pradėti statybos darbai. Tų pačių metų rudenį, spalio 4 dieną, šv. Pranciškaus šventės metu, įvyko naujosios ugdymo įstaigos atidarymo iškilmės. 1933 metų vasarą Lietuvos švietimo ministerija suteikė jai gimnazijos teises. Kretingos pranciškonų gimnazijoje dirbo aukštos kvalifikacijos mokytojai, baigę mokslus ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje (tėvas B. Zajančkauskas OFM – Friburgo universitetą, K. Misevičius – Berno universitetą). Jai vadovavo V. Šliogeris (1932 – 1934 m.), S. Pupaleigis (1934 – 1937 m.), T. B. Zajančkauskas OFM (1937 – 1940 m.). Į šią ugdymo įstaigą važiavo mokytis jaunuoliai iš visos Lietuvos. Gimnazijoje mokiniai įgydavo ne tik tvirtų mokslo žinių, įgūdžių; daug dėmesio skiriama religiniam jų lavinimui, auklėjimui, kultūros dalykams.

1940 – 1941 metai, vokiečių okupacija, pokario metai – patys neramiausi ir sudėtingiausi mokyklos istorijoje. Pranciškonų gimnazija panaikinama, tačiau aukštų siekių ir idealizmo dvasia neužgeso… 1940 – 1950 metais ji tampa valstybine Kretingos gimnazija; jai vadovavo Antanėlis (1944 – 1945 m. m.), J. Gedgaudas (1945 – 1947 m. m.), V. Ereminas (1947 – 1948 m. m.), J. Macelis (1948 – 1952 m. m.), 1950 metais gimnazija panaikinama, įsteigiama vidurinė mokykla. 1961 metais prie senojo gimnazijos pastato pradėtas statyti didelis priestatas; mokykla labai išsiplečia – ilgą laiką ji buvo vienintelė vidurinė mokykla mieste. 1976 metais, atvėrus duris Kretingos 2 – ajai vidurinei mokyklai, ji pradėta vadinti Kretingos 1 – ąja vidurine mokykla (iki 1992m.) Nuo XX a. šeštojo dešimtmečio mokyklai vadovavo A. Bakštys (1952 – 1955 m .m.), A. Daugelė (1955 – 1967 m. m.), V. Misevičius (1967 – 1972 m. m.), A. Lukavičius (1973 – 1987 m. m.), J. Žilinskas (1987 – 1991 m. m.). Mokykloje dirbo talentingi mokytojai, kurie išugdė daug jaunų žmonių, vėliau tapusių žymiais Lietuvos mokslo, meno ir kultūros darbuotojais.


Laikas mums visiems lėmė ATGIMIMĄ … Į Kretingą grįžę broliai pranciškonai (1989 m.), vadovaujami Astijaus Kungio OFM, subrandino prasmingą mintį – įsteigti Kretingos katalikišką vidurinę mokyklą (tai padaryta 1992 m.), o vėliau atkurti Pranciškonų gimnaziją. 1994 – aisiais metais katalikiškoje vidurinėje mokykloje įsteigiamos pirmosios gimnazinės klasės. Prabėga keleri įtempto darbo metai... 1998 metų gegužės 28–oji – itin džiaugsminga diena mokyklos bendruomenei: jai suteikiamas gimnazijos statusas, grąžinamas senasis Pranciškonų gimnazijos vardas. Nuo 1992 metų iki 2005 metų gimnazijai vadovavo Asta Radikienė – šios mokyklos mokinė ir mokytoja. Nuo 2008 m. rugsėjo 1-osios mokiniams duris atvėrė Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija. Gimnazijos steigėjas Lietuvos Šv. Kazimiero provincija. Šiuo metu Gimnazijai vadovauja direktorius Alvydas Virbalis OFM.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-10-03

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44