(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Bibliotekos vedėja Sandra Drungilaitė

el paštas: sandra.drungilaite@pranciskonugimnazija.lt

 

 

 

 

Bibliotekos fondai pagrindiniame gimnazijos pastate, adresu: J. Pabrėžos g. 4;

 

 

 

I

 

Gimnazijos biblioteka-skaitykla – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo(si) vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, padėdama  mokiniui mokytis.

 

Gimnazijos biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Supažindina mokinius su informaciniais internetiniais šaltiniais; veda netradicines pamokas; rengia knygų parodas, skirtas rašytojų jubiliejinėms datoms pažymėti, istorinėms, valstybinėms, kalendorinėms, religinėms šventėms paminėti; naujų knygų pristatymus.

Informacija atnaujinta 2020-06-23

"Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia;
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą."

MT 13:44