(8 678) 80122

info@pranciskonugimnazija.lt

Apie Mus

APIE PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJĄ

Minint 700 – ąsias šv. Antano mirties metines, Kretingos pranciškonai nusprendė pastatyti gimnaziją,
galinčią išugdyti religinio atgimimo žadintojus, dorus ir sąžiningus Lietuvos piliečius.

MISIJA

Pranciškonų gimnazijos misija teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, išugdyti harmoningą, kūrybingą, pilietišką ir savarankišką asmenybę, kuri įsisąmonintų krikščioniškas vertybes, gebėtų pasirinkti prasmingą mokymąsi ir gyvenimo kelią, siektų savo artimųjų ir Lietuvos valstybės gerovės.

VIZIJA

Pranciškonų gimnazija – moderni, atvira naujovėms bei gyvenimo iššūkiams mokykla, garsėjanti ugdytinių pasiekimais ir krikščioniška veikla. Gimnazija pranciškoniškoje dvasioje ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, puoselėjančią katalikų tikėjimą, tautos tradicijas bei kultūrą.

 

 

PADĖKOS DIENA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE 2017 m.

 

PADĖKOS DIENA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOJE 2021 m.

 

TIKSLAI

Pagrindinis gimnazijos tikslas - užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir krikščioniškų vertybių ugdymą. 2019-2021 m. m. Gimnazijos prioritetas tarpusavio orumo, sąžiningumo ir bendrystės puoselėjimas.

GIMNAZIJOS ISTORIJA

1932 metais, gegužės 26 dieną, tėvui A. Dirvelei OFM pašventinus kertinį mokyklos akmenį, buvo pradėti statybos darbai. Tų pačių metų rudenį, spalio 4 dieną, šv. Pranciškaus šventės metu, įvyko naujosios ugdymo įstaigos atidarymo iškilmės. 1933 metų vasarą Lietuvos švietimo ministerija suteikė jai gimnazijos teises. Kretingos pranciškonų gimnazijoje dirbo aukštos kvalifikacijos mokytojai, baigę mokslus ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje (tėvas B. Zajančkauskas OFM – Friburgo universitetą, K. Misevičius – Berno universitetą). Į šią ugdymo įstaigą važiavo mokytis jaunuoliai iš visos Lietuvos. Gimnazijoje mokiniai įgydavo ne tik tvirtų mokslo žinių, įgūdžių; daug dėmesio skiriama religiniam jų lavinimui, auklėjimui, kultūros dalykams.

PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA