Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

K112 dailės
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1e dailė
IGe
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
6c dailė
6c
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
5a dailė
5a
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
7b dailė
7b
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
8d technologijos dailė
8d
Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 1
 
08:55
 
5c dailė
5c
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
6e dailė
6e
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
G1b dailė
IGb
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
G2cd dailė technologijos
IIGc IIGd
Buožius Egidijus Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 1 Dirbtuvės 2
 
9:55
 
 
 
 
8c fizika
8c
Zemdliauskaitė Rasa
(9:55) K112 dailės
 
 
 
8ab technologijos dailė
8a 8b
Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Motijauskienė Jovita
A technologijų K112 dailės Dirbtuvės 1
 
10:55
 
7c dailė
7c
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1d dailė
IGd
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
 
 
 
5b dailė
5b
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
 
12:10
 
6a dailė
6a
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
6d dailė
6d
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
6b dailė
6b
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G1c dailė
IGc
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
7e dailė
7e
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
 
13:10
 
5d dailė
5d
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G2ab dailė technologijos
IIGa IIGb
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 2
G1a dailė
IGa
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
8ce technologijos dailė
8c 8e
Buožius Egidijus Liaudanskaitė Liudmila Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 2
G4 dailė B
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
 
14:10
 
7d dailė
7d
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G4 dailė B
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
G3 dailė B
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
G3 dailė B
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
 
 
 
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai