Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGd
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2d chemija
IIGd
Bėrantaitė Aurelija
(08:00) K310 istorijos
G2d klasės valandėlė
IIGd
Domarkienė Vilma
A103 soc. mokslų
G2d lietuvių k.
IIGd
Gadeikytė Laima
A204 lietuvių k.
G2d muzika
IIGd
Šiaulienė Laimutė
K104 muzikos
G2d lietuvių k.
IIGd
Gadeikytė Laima
A204 lietuvių k.
 
08:55
 
G2d 2 rusų k./1 anglų k.
IIGd
Cegelnikienė Aurelija Domarkienė Vilma
A214 anglų k. K101 rusų k.
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2cd dailė technologijos
IIGc IIGd
Buožius Egidijus Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 1 Dirbtuvės 2
G2d 2 vokiečių k./1 anglų k.
IIGd
Domarkienė Vilma Petrauskienė Regina
A214 anglų k. K206 vokiečių
 
9:55
 
G2d fizika
IIGd
Menčinskienė Jūratė
(9:55) K308 gamtos
G2d chemija
IIGd
Bėrantaitė Aurelija
(9:55) K403 chemijos
G2d fizika
IIGd
Menčinskienė Jūratė
(9:55) K405 biologijos
G2d 2 rusų k./1 anglų k.
IIGd
Cegelnikienė Aurelija Domarkienė Vilma
A214 anglų k. K101 rusų k.
 
10:55
 
G2d lietuvių k.
IIGd
Gadeikytė Laima
A204 lietuvių k.
G2d I anglų k. 2 gr. tikyba 1 gr.
IIGd
Domarkienė Vilma Šneideraitis Antanas
A209 tikybos A214 anglų k.
G2d istorija
IIGd
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
G2d kūno kultūra
IIGd
Žiubrys Rolandas
(10:55) A301 sporto salė
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G2d 2 vokiečių k./1 anglų k.
IIGd
Domarkienė Vilma Petrauskienė Regina
A214 anglų k. K206 vokiečių
G2d istorija
IIGd
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
G2d biologija
IIGd
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2d geografija
IIGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
13:10
 
G2d ekonomika
IIGd
Būgienė Inga
A312 matematikos
G2d lietuvių k.
IIGd
Gadeikytė Laima
A204 lietuvių k.
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2d I anglų k.1gr. tikyba 2gr.
IIGd
Čičiūnienė Reda Domarkienė Vilma
A214 anglų k. K216 tikybos
G2d kūno kultūra
IIGd
Žiubrys Rolandas
(13:10) K106 Sporto salė (b)
 
14:10
 
G2d pilietiškumo pagrindai
IIGd
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
 
 
 
G2d informatika
IIGd
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai