Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGc
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2c ekonomika
IIGc
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
G2c kūno kultūra
IIGc
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
G2c lietuvių k.
IIGc
Šedienė Irma
A210 lietuvių k.
G2c I užsienio (anglų) k. Tu
IIGc
Tutinienė Janina
A309 anglų k.
G2c lietuvių k.
IIGc
Šedienė Irma
A210 lietuvių k.
 
08:55
 
G2c lietuvių k.
IIGc
Šedienė Irma
A210 lietuvių k.
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2cd dailė technologijos
IIGc IIGd
Buožius Egidijus Liaudanskaitė Liudmila Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 1 Dirbtuvės 2
G2c geografija
IIGc
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
9:55
 
G2c informatika
IIGc
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2c lietuvių k.
IIGc
Šedienė Irma
A210 lietuvių k.
G2c klasės valandėlė
IIGc
Meilienė Vilma
K309 matematikos
G2c istorija
IIGc
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
 
10:55
 
G2c I užsienio (anglų) k.
IIGc
Tamošauskienė Kazimiera Tutinienė Janina
A309 anglų k. K113 anglų k.
G2c istorija
IIGc
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
G2c fizika
IIGc
Menčinskienė Jūratė
(10:55) K403 chemijos
G2c 2 vokiečių k./2 rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
K101 rusų k. K206 vokiečių
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G2c tikyba
IIGc
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
A209 tikybos K216 tikybos
G2c muzika
IIGc
Šiaulienė Laimutė
K104 muzikos
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2c 2 vokiečių k./2 rusų k.
IIGc
Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina
K101 rusų k. K206 vokiečių
 
13:10
 
G2c chemija
IIGc
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G2c biologija
IIGc
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
 
 
 
G2c I užsienio (anglų) k.
IIGc
Tamošauskienė Kazimiera Tutinienė Janina
A309 anglų k. K113 anglų k.
 
14:10
 
G2c fizika
IIGc
Menčinskienė Jūratė
(14:10) K308 gamtos
G2c I užsienio (anglų) k. Ta
IIGc
Tamošauskienė Kazimiera
K113 anglų k.
G2c kūno kultūra
IIGc
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
 
 
 
G2c pilietiškumo pagrindai
IIGc
Norvaišienė Regina
A101 lietuvių
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai