Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2b lietuvių k.
IIGb
Olšauskienė Rita
K208 lietuvių k.
G2b istorija
IIGb
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2b geografija
IIGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2b ekonomika
IIGb
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
G2b lietuvių k.
IIGb
Olšauskienė Rita
K208 lietuvių k.
 
08:55
 
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2b fizika
IIGb
Menčinskienė Jūratė
(08:55) K405 biologijos
G2b I užsienio (anglų) k.
IIGb
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
G2b tikyba
IIGb
Ančerytė Danutė Čičiūnienė Reda
K216 tikybos K316 tikybos
 
9:55
 
G2b muzika
IIGb
Šiaulienė Laimutė
K104 muzikos
G2b kūno kultūra
IIGb
Urbonas Arūnas
A301 sporto salė
G2b kūno kultūra
IIGb
Urbonas Arūnas
A301 sporto salė
G2b informatika
IIGb
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
G2b I užsienio (anglų) k.
IIGb
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
 
10:55
 
G2b klasės valandėlė
IIGb
Olšauskienė Rita
K208 lietuvių k.
G2b chemija
IIGb
Bėrantaitė Aurelija
(10:55) K404 gamtos
G2b istorija
IIGb
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2b chemija
IIGb
Bėrantaitė Aurelija
(10:55) K405 biologijos
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G2b I užsienio (anglų) k.
IIGb
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
G2ab 2 vokiečių k./2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGa IIGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina Razmienė Alma
K101 rusų k. K105 prancūzų k. K206 vokiečių
G2b lietuvių k.
IIGb
Olšauskienė Rita
K208 lietuvių k.
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2b pilietiškumo pagrindai
IIGb
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
13:10
 
G2b fizika
IIGb
Menčinskienė Jūratė
(13:10) K308 gamtos
G2ab dailė technologijos
IIGa IIGb
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 2
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2b lietuvių k.
IIGb
Olšauskienė Rita
K208 lietuvių k.
G2b biologija
IIGb
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
 
14:10
 
 
 
 
G2ab 2 vokiečių k./2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGa IIGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina Razmienė Alma
K101 rusų k. K105 prancūzų k. K206 vokiečių
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai