Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IIGa
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G2a lietuvių k.
IIGa
Budrienė Audronė
K103 lietuvių k.
G2a chemija
IIGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos ekonomikos
G2a kūno kultūra
IIGa
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
G2a istorija
IIGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2a klasės valandėlė
IIGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
08:55
 
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2a pilietiškumo pagrindai
IIGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2a I užsienio (anglų) k.
IIGa
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
 
9:55
 
G2a istorija
IIGa
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G2a lietuvių k.
IIGa
Budrienė Audronė
K103 lietuvių k.
G2a I užsienio (anglų) k.
IIGa
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
G2a lietuvių k.
IIGa
Budrienė Audronė
K103 lietuvių k.
G2a tikyba
IIGa
Čičiūnienė Reda Šneideraitis Antanas
A209 tikybos K216 tikybos
 
10:55
 
G2a biologija
IIGa
Kaulius Kęstutis
K405 biologijos
G2a kūno kultūra
IIGa
Valiūnienė Virginija
A301 sporto salė
G2a ekonomika
IIGa
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
G2a fizika
IIGa
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
 
12:10
 
G2a geografija
IIGa
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G2ab 2 vokiečių k./2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGa IIGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina Razmienė Alma
K101 rusų k. K105 prancūzų k. K206 vokiečių
G2a lietuvių k.
IIGa
Budrienė Audronė
K103 lietuvių k.
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2a informatika
IIGa
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
13:10
 
G2a I užsienio (anglų) k.
IIGa
Tamošauskienė Kazimiera Žiubrienė Remigija
A306 anglų k. K113 anglų k.
G2ab dailė technologijos
IIGa IIGb
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis K112 dailės Dirbtuvės 2
G2 matematika
IIGa IIGb IIGc IIGd
Andrijauskienė Stanislava Bružienė Laima Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Puškorienė Irena
A213 matematikos A312 matematikos K207 matematikos K309 matematikos
G2a chemija
IIGa
Bėrantaitė Aurelija
A302 chemijos ekonomikos
 
 
 
 
14:10
 
G2a muzika
IIGa
Šiaulienė Laimutė
K104 muzikos
G2ab 2 vokiečių k./2 rusų k./2 prancūzų k.
IIGa IIGb
Arlauskienė Giedrė Cegelnikienė Aurelija Petrauskienė Regina Razmienė Alma
K101 rusų k. K105 prancūzų k. K206 vokiečių
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai