Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGd
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1d tikyba 2gr./ anglų k. 1 gr.
IGd
Ančerytė Danutė Gegytė Gražina
A313 anglų k. K216 tikybos
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1d I u.k. anglų k./ vokiečių k.
IGd
Gegytė Gražina Petrauskienė Regina
A313 anglų k. K206 vokiečių
G1d etnokultūra
IGd
Rudavičienė Virginija
K109 lietuvių k.
 
08:55
 
G1d klasės valandėlė
IGd
Gegytė Gražina
A313 anglų k.
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1d I u.k. anglų k./ rusų k.
IGd
Gegytė Gražina Macienė Genovaitė
A313 anglų k.
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1d istorija
IGd
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1d kūno kultūra
IGd
Žiubrys Rolandas
(9:55) A301 sporto salė
 
10:55
 
G1d geografija
IGd
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
G1d dailė
IGd
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
G1d fizika
IGd
Černeckienė Irena
K402 fizikos
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
G1d chemija
IGd
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
12:10
 
G1d tikyba 1gr./ anglų k. 2gr.
IGd
Gegytė Gražina Šneideraitis Antanas
A101 lietuvių A313 anglų k.
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1d istorija
IGd
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1d muzika
IGd
Navickaitė Aušra
K104 muzikos
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
 
13:10
 
G1d technologijos
IGd
Buožius Egidijus Motijauskienė Jovita
A technologijų Dirbtuvės 2
G1d kūno kultūra
IGd
Žiubrys Rolandas
(13:10) K106 Sporto salė (b)
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1d pilietiškumo pagrindai
IGd
Raudienė Audronė
K307 istorijos
G1d I u.k. anglų k./ rusų k.
IGd
Gegytė Gražina Macienė Genovaitė
A313 anglų k.
 
14:10
 
 
 
 
G1d I u.k. anglų k./ vokiečių k.
IGd
Gegytė Gražina Petrauskienė Regina
A313 anglų k. K206 vokiečių
 
 
 
G1d biologija
IGd
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1d informatika
IGd
Mackevičius Vaidas Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai