Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

IGb
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
G1b kūno kultūra
IGb
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (b)
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1b tikyba1 gr./ anglų k. 2 gr.
IGb
Čičiūnienė Reda Tamošauskienė Kazimiera
K113 anglų k. K216 tikybos
G1b anglų 1 gr. rusų k.
IGb
Tamošauskienė Kazimiera Macienė Genovaitė
K113 anglų k.
 
08:55
 
G1b klasės valandėlė
IGb
Būgienė Inga
A302 chemijos ekonomikos
G1b dailė
IGb
Motijauskienė Jovita
K112 dailės
G1b istorija
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
 
9:55
 
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1b tikyba2 gr./ anglų k. 1 gr.
IGb
Šneideraitis Antanas Tamošauskienė Kazimiera
A209 tikybos K113 anglų k.
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
(9:55) K402 fizikos
G1b fizika
IGb
Černeckienė Irena
(9:55) K405 biologijos
G1b informatika
IGb
Miežetienė Edita Slušnys Arnoldas
K304 informacinių technologijų K305 informacinių technologijų
 
10:55
 
G1b muzika
IGb
Šiaulienė Laimutė
K104 muzikos
G1b anglų 2 gr. vokiečių k
IGb
Arlauskienė Giedrė Tamošauskienė Kazimiera
K113 anglų k.
G1b anglų 1 gr. rusų k.
IGb
Tamošauskienė Kazimiera Macienė Genovaitė
K113 anglų k.
G1abcde lietuvių k.
IGa IGb IGc IGd IGe
Ataitė Daiva Budrienė Audronė Gadeikytė Laima Kavoliūnienė Virgilija Šedienė Irma
A204 lietuvių k. A210 lietuvių k. A212 lietuvių k. K103 lietuvių k.
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
12:10
 
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
G1b biologija
IGb
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1b kūno kultūra
IGb
Valiūnienė Virginija
K106 Sporto salė (b)
G1abcde matematika
IGa IGb IGc IGd IGe
Baltūsienė Violeta Bružienė Laima Būgienė Inga Kybartienė Dalia Meilienė Vilma Petrauskienė Jolanta
A207 matematikos A213 matematikos A302 chemijos ekonomikos
 
13:10
 
G1b technologijos
IGb
Masiokas Vismantas Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis Dirbtuvės 1
G1b biologija
IGb
Jucytė Lina
K404 gamtos
G1b anglų 2 gr. vokiečių k
IGb
Arlauskienė Giedrė Tamošauskienė Kazimiera
K113 anglų k.
 
 
 
G1b chemija
IGb
Švitrienė Vilma
K403 chemijos
 
14:10
 
G1b istorija
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
G1b geografija
IGb
Adomaitis Vilius
A103 soc. mokslų
 
 
 
G1b pilietiškumo pagrindai
IGb
Kuprelis Vaidas
A104 socialinių m.
 
15:05
 
///// ///// ///// ///// /////
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai