Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

5c
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
5c matematika
5c
Petrauskienė Jolanta
K107 matematikos
5c tikyba 2 gr./informacinės techn. 1 gr.
5c
Čičiūnienė Reda Miežetienė Edita
K216 tikybos K304 informacinių technologijų
5c kūno kultūra
5c
Žiubrys Rolandas
K106 Sporto salė (b)
5c matematika
5c
Petrauskienė Jolanta
K107 matematikos
5c muzika
5c
Šlionskytė Veronika
K104 muzikos
 
08:55
 
5c dailė
5c
Liaudanskaitė Liudmila
K112 dailės
5c kūno kultūra
5c
Žiubrys Rolandas
K106 Sporto salė (b)
5c gamta ir žmogus
5c
Novikienė Rima
K308 gamtos
5c lietuvių k.
5c
Ataitė Daiva
K108 lietuvių k.
5c kūno kultūra
5c
Žiubrys Rolandas
K106 Sporto salė (b)
 
9:55
 
5c lietuvių k.
5c
Ataitė Daiva
K108 lietuvių k.
5c matematika
5c
Petrauskienė Jolanta
K107 matematikos
5c lietuvių k.
5c
Ataitė Daiva
K108 lietuvių k.
5c I u.k. anglų k.
5c
Padriezienė Ilona Paulauskienė Kristina
K102 anglų k. K204 anglų k.
5c I u.k. anglų k.
5c
Padriezienė Ilona Paulauskienė Kristina
K102 anglų k. K204 anglų k.
 
10:55
 
5c I u.k. anglų k.
5c
Padriezienė Ilona Paulauskienė Kristina
K102 anglų k. K204 anglų k.
5c I u.k. anglų k.
5c
Padriezienė Ilona Paulauskienė Kristina
K102 anglų k. K204 anglų k.
5c matematika
5c
Petrauskienė Jolanta
K107 matematikos
5c technologijos
5c
Buožius Egidijus Narkuvienė Aldona
A technologijų paruošiamasis Dirbtuvės 2
5c lietuvių k.
5c
Ataitė Daiva
K108 lietuvių k.
 
12:10
 
5c istorija
5c
Norvaišienė Regina
(12:10) K108 lietuvių k.
5c lietuvių k.
5c
Ataitė Daiva
K108 lietuvių k.
5c tikyba 1 gr./informacinės techn. 2 gr.
5c
Miežetienė Edita Šneideraitis Antanas
K304 informacinių technologijų K316 tikybos
 
 
 
 
13:10
 
 
 
 
5c gamta ir žmogus
5c
Novikienė Rima
K308 gamtos
5c klasės valandėlė
5c
Petrauskienė Jolanta
K107 matematikos
5c istorija
5c
Norvaišienė Regina
(13:10) K207 matematikos
 
 
 
 
14:10
 
///// ///// ///// ///// /////
 
15:05
 
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.05.21 08:40
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai