Viešoji įstaiga pranciškonų gimnazija

5b
   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:00
 
5b I u.k. anglų k. 1 gr.
5b
Petrauskienė Neda
K105 anglų k.
5b matematika
5b
Meilienė Vilma
K309 matematikos
5b matematika
5b
Meilienė Vilma
K309 matematikos
5b gamta ir žmogus
5b
Novikienė Rima
K308 gamtos
5b istorija
5b
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
08:55
 
5b lietuvių k.
5b
Žygaitienė Rasa
K207 lietuvių
5b muzika
5b
Šiaulienė Laimutė
A teatro studija
5b anglų 1 gr. /informatika 2 gr.
5b
Petrauskienė Neda Slušnys Arnoldas
K105 anglų k. K305 informacinių technologijų
5b šokis
5b
Mačėnas Alfonsas
K215 choreografijos salė
5b matematika
5b
Meilienė Vilma
K309 matematikos
 
9:55
 
5b lietuvių k.
5b
Žygaitienė Rasa
K207 lietuvių
5b lietuvių k.
5b
Žygaitienė Rasa
K207 lietuvių
5b technologijos
5b
Buožius Egidijus Narkuvienė Aldona
A technologijų Dirbtuvės 2
5b kūno kultūra
5b
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
 
10:55
 
5b matematika
5b
Meilienė Vilma
K309 matematikos
5b anglų 1 gr. /tikyba 2 gr.
5b
Čičiūnienė Reda Petrauskienė Neda
K105 anglų k. K216 tikybos
5b anglų 2 gr./informatika 1 gr.
5b
Miežetienė Edita Petrauskienė Neda
K105 anglų k. K304 informacinių technologijų
5b lietuvių k.
5b
Žygaitienė Rasa
K207 lietuvių
 
12:10
 
5b dailė
5b
Motijauskienė Jovita
K107 matematikos
5b anglų 2 gr./tikyba 1 gr.
5b
Ančerytė Danutė Petrauskienė Neda
K105 anglų k. K316 tikybos
5b gamta ir žmogus
5b
Novikienė Rima
K308 gamtos
5b istorija
5b
Raudienė Audronė
K307 istorijos
 
13:10
 
5b I u.k. anglų k. 2 gr.
5b
Petrauskienė Neda
K105 anglų k.
5b kūno kultūra
5b
Urbonas Arūnas
K106 Sporto salė (a)
5b klasės valandėlė
5b
Petrauskienė Neda
K312 lietuvių k.
5b matematika
5b
Meilienė Vilma
K309 matematikos
 
 
 
 
14:10
 
///// ///// ///// ///// /////
 
15:05
 
 
16:00
 
Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.4.5 2018.11.22 15:16
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai